Een manifestatie van belijden

De heer Bokhout uit Haarlem heeft bij de Protestantse Kerk een bezwaar ingediend tegen artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Volgens Bokhout is de manier waarop in dit artikel gesproken wor...
De heer Bokhout uit Haarlem heeft bij de Protestantse Kerk een bezwaar ingediend tegen artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Volgens Bokhout is de manier waarop in dit artikel gesproken wordt over het laatste oordeel onbijbels en doet dit tekort aan Gods genade. De synode heeft inmiddels het bezwaar ongegrond verklaard. Het lijkt me goed om nog eens stil te staan bij deze zaak. Allereerst moet worden opgemerkt dat er iemand is die zo veel belang hecht aan de belijdenis van de kerk dat hij daartegen een bezwaar indient. Veel mensen zullen het ook op onderdelen niet eens zijn, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?