Een cultuur van wegkijken

Gerard de Korte. |beeld ANP Columns
Gerard de Korte. |beeld ANP

Recent publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau een onderzoek naar vertrouwen in maatschappelijke instituties in ons land. Toen bleek dat de kerken als minst vertrouwde instituties uit de bus komen. Met een schamele 35 procent bungelen de kerken helemaal onder aan de lijst, na de radio, de pers, de politie, de regering en het parlement.

Bij alle betrekkelijkheid van dit soort cijfers, vond ik het bericht toch uitermate pijnlijk. Ter verklaring zijn lange- en kortetermijnoorzaken te noemen. Al decennia kent ons land een snelle ontkerkelijking en worden de kerken voor steeds meer Nederlanders irrelevant. Een en ander impliceert ongetwijfeld ook meer afstand en minder vertrouwen. Op korte termijn moet natuurlijk de stroom van negatief kerkelijk nieuws worden genoemd, met name over het seksueel misbruik binnen mijn eigen geloofsgemeenschap. Sinds vorig voorjaar zijn meer dan tweeduizend meldingen van misbruik van minderjar …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?