Drammers 66

Het heet een liberale partij te zijn. Een partij die vrijheid hoog in het vaandel heeft staan.

Al 47 jaar lang. Maar helaas moet geconstateerd worden dat de liberale vrijheid steeds vaker uitmondt in staatsdwang, waarvoor mensen die de liberale geloofsartikelen niet onderschrijven moeten buigen. Of, als ze dat niet doen, barsten.Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat regelt dat ambtenaren van de burgerlijke stand die gewetensbezwaren hebben tegen het homohuwelijk niet langer benoemd mogen worden. Twee D66ers zaten trots in vak K. Hun initiatiefvoorstel werd behandeld. Er moest nu eindelijk een einde komen aan wat ze vol venijn de weigerambtenaar noe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?