Depressieve tijdgeest

Onlangs vroeg een Amerikaan mij of ik kon uitleggen wat er in Nederland aan de hand is. Buitenlanders stellen mij vaak die vraag.

Als antwoord komt bij mij de vraag op of Nederland niet onder een depressieve tijdgeest lijdt. Nederlanders zijn blijkens onderzoek individueel het gelukkigst in Europa. Hiermee is de uitspraak van veel Nederlanders Met mij gaat het goed verklaard. Minder verklaarbaar is het vervolg van deze uitspraak, die Paul Schnabel, tot voor kort directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, steevast verwoordt als: met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht, of nationaal in de put, internationaal aan de top. Er gaapt een gat tussen ons negatieve beeld van de stand van ons land en de wer …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?