De wijsheid van Lewis

Het is dezer dagen C.S. Lewis wat de klok slaat. Het is vijftig jaar geleden dat hij overleed, en dat wordt allerwegen aangegrepen om hem te herdenken, boeken (her) uit te geven, te congresseren en over hem te schrijven.

Als ik mij niet vergis, kan Lewis tegenwoordig op een breder lezerspubliek rekenen dan, zeg, in het jaar van zijn overlijden, en zelfs dan tot voor kort. In 1998, toen we zijn honderdste geboortedag herdachten, maakte ik als journalist van het Reformatorisch Dagblad een dikke bijlage over hem. Dat was toen niet geheel onomstreden. En alhoewel ik toen zelf al voor Lewis gewonnen was, kon ik me de terughoudendheid wel voorstellen. Op de middelbare school had ik klasgenoten gehad die altijd met Lewis schermden. Dat waren altijd dezelfde evangelische jongens geweest. Die Lewis leek me toen ech …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?