De volkskerk: een luxeprobleem

Ik ben ir. J. van de Graaf dankbaar dat hij weer eens over de volkskerk is begonnen, want dat geeft mij de aanleiding weer eens over Abraham Kuyper te beginnen.

Diens polemiek tegen de volkskerk heeft mij namelijk zeer geïnspireerd bij het ontwikkelen van een visie op de verhouding kerk en wereld. Die volkskerkgedachte wordt door Kuyper als volgt getypeerd: De invloed der kerk werkt zo goed als uitsluitend door de ambtsdragers, daarom moet dus wel heel het volk, om door de ambtsdragers bereikt te worden, binnen de muren der kerk verkeren. Volgens Kuyper is het gevolg daarvan echter dat de volkskerk lijdt onder de wet dat al wat gist in het vaderland moet nagisten in de kerk. Het is derhalve niet de kerk van Christus, of ook het evangelie dat al …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?