De kantlijn: Hiervoormaals

Columns

Het is geloof ik niet algemeen bekend dat Godfried Bomans de schrijver is van een kloosterkroniek.

Men associeert hem eerder met humoristische vertellingen of dito optredens in de media. Toch: Bomans is een chroniqueur, en hij heeft zich met ernst van zijn taak gekweten. In Trappistenleven beschrijft hij de geschiedenis van de abdij van Zundert en dat doet hij op een dienstbare, ingetogen en vrome wijze, met slechts hier en daar een schalkse opmerking. In de jaren die Bomans beschrijft, gold in de cisterciënzer kloosters, waaronder ook de abdij te Zundert, nog het silentium: men communiceerde in gebarentaal en slechts bij uitzondering kregen de paters en broeders verlof om te spreken …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?