De jurist Augustinus

Een groep juristen had mij uitgenodigd Augustinus visie op de wet uiteen te zetten. Aan de veilige kant blijvend, verklaarde ik eerst maar de driedeling die hij maakte.

Augustinus spreekt over de eeuwige wet (lex aeterna), de natuurlijke wet (lex naturalis), en de tijdelijke wet (lex temporalis). De eeuwige wet is voor stervelingen ondoorgrondelijk: zij behelst de wijsheid van een persoonlijke schepper, die intervenieert in de geschiedenis, maar wiens besluiten schier ondoorgrondelijk zijn voor de mens met zijn ontoereikende verstand. Zelfs als Augustinus spreekt over wetten, hecht hij eraan het menselijk leven te omschrijven als omvat door een mysterie. De natuurlijke wet is af te leiden uit de Schrift en wordt in acht genomen als de mens zichzelf, de sc …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?