De ChristenUnie en Jeruzalem

In het laatste verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat: De Nederlandse ambassade wordt gevestigd in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël. Tegen deze zin heb ik ernstig bezwaar. Ik vind dat zij niet behoort voor te komen in documenten van een christelijke politieke partij. De ChristenUnie zou haar moeten schrappen.

Een zinsnede van deze strekking zwerft al sinds de oprichting rond in documenten van de partij. Zij maakt deel uit van een compromis tussen de visies van de moederpartijen RPF en GPV. De RPF stond op religieuze gronden achter de staat Israël en vond vanuit Bijbelse argumenten dat Jeruzalem in haar geheel toekomt aan de Joden. Binnen het GPV leidden vooral politieke overwegingen tot steun voor de staat Israël. Voor een eventueel standpunt over de status van Jeruzalem hanteerde deze partij juist geen Bijbelse onderbouwing. In de eerste jaren na de fusie van beide tot ChristenUnie was de n …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?