De beweging van mensen

De website socialevraagstukken.nl is een platform waar sociaal wetenschappers van allerlei snit hun visie geven op maatschappelijke ontwikkelingen. Sommige bijdragen kunnen best polemisch zijn, maar zelden ontbrandt het. Recentelijk was dat anders.

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam, had een juichende bijdrage geschreven over de participatiesamenleving (hoewel hij van die term niet blijkt te houden). Nederland kantelt van een verticaal geordende, centraal aangestuurde, top-down samenleving naar een horizontale, decentrale, bottom-up samenleving, aldus Rotmans. Er is sprake van een explosie aan burgerinitiatieven. Zijn ruwe schatting is dat er wel zon 10.000 projecten zijn, waar misschien wel 250.000 mensen bij betrokken zijn. slimme buurtinkopers Als we dit even terugrekenen op een be …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?