Column: De zwijgteksten

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Grote massa’s mensen volgden Hem, en Hij genas hen allen. Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie Hij was.

Matteüs 12:15-16

In het Oude Testament zijn wondergenezingen extreem zeldzaam. Er is Mirjam die wonderlijk van haar – overigens ook wonderlijk opgelopen – melaatsheid geneest (broer Mozes had, maar dan voor heel even, ook zo’n ervaring). Naäman, generaal uit Aram, geneest van ook alweer melaatsheid en we weten van koning Hizkia die terminaal ziek is maar nog vijftien jaar krijgt. Drie wondergenezingen waarvan wij horen gedurende pakweg anderhalf millennium en die leefden tusse …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?