boeken van mozes

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Op bevel van de HEER heeft Mozes de plaatsen waar ze hun kamp hadden opgeslagen genoteerd. Numeri 33 vers 2

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De vijf boeken van Mozes. Vaak is gesteld dat deze boeken pas lang na Mozes zijn ontstaan. Mij is nooit duidelijk geworden waarom ze niet van Mozes’ hand kunnen zijn. We beschikken sowieso over geen enkel oudtestamentisch bijbelboek in de oorspronkelijke weergave. Een en ander moet vele malen zijn overgeschreven en geredigeerd door kopiisten en bewerkers van verschillend niveau en uit verschillende tijden, waarbij de taal steeds veran …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?