Bedevaart naar Rome

In september mocht ik mijn zilveren priesterfeest vieren. Naast een eucharistie, een receptie en de presentatie van een opstellenbundel, hoorde ook een reis naar Rome tot de onderdelen van de festiviteiten.

In de herfstvakantie ben ik met ruim 200 parochianen uit alle delen van mijn bisdom naar de eeuwige stad gereisd. Onder het motto 'In Christus verbonden' hebben wij onze pelgrimage naar de graven van Petrus en Paulus gemaakt. Voor deze bedevaart heb ik drie doelstellingen geformuleerd. Versterking van ieders geloof; versterking van de banden binnen het bisdom en versterking van de band met de wereldkerk. Het is moeilijk om het realiseren van deze doelstellingen precies te meten. De verdieping van het geloof vormt uiteindelijk immers iets tussen de individuele gelovige en God. Toch be …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?