Alleen cola

De casuïstiek is het cursiefje van de medische wetenschap. Een enkel geval (casus) met een bijzondere uitkomst en een moraal.

Deze schetsen staan niet in hoog aanzien, maar ze lezen lekker weg. En ze geven een boeiend en bizar beeld van medische complicaties. Tijdens een Europees congres voor cardiologen, deze week in Athene, kwamen een paar merkwaardige ik zou zeggen: hóógst merkwaardige casussen langs. De eerste betrof een vrouw uit het mondaine Monaco. Zij viel regelmatig flauw. Nader onderzoek leverde onregelmatigheden in het hartfilmpje op en een veel te laag kaliumgehalte in het bloed. Kalium is nodig voor de elektrische impulsen die de samentrekking van het hart verzorgen. Uit een gesprekje met de vr …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?