Afkeer van moslims in Nederland

Kort geleden stelden twee onderzoekers, Dekker en De Hart, op een studiedag aan de Universiteit van Amsterdam, dat Nederland nog steeds erg tolerant is als het gaat over religie en andersdenkenden.

Weliswaar neemt de twijfel over de rol van religie in het maatschappelijke domein toe, maar we hebben als Nederlanders nog steeds weinig moeite met gelovige politici en confessioneel onderwijs. Een klein onderdeel van het onderzoek trof mij: de respons op de vraag of religie verdeeldheid of eenheid brengt, liefde of haat. Bijna de helft van de nietgelovige Nederlanders was negatief over zowel christendom (43 procent) als iets sterker islam (60 procent). De meeste christenen, meer dan 90 procent, waren positief over het christelijk geloof. Een groot deel van hen, bijna 60 procent, was …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?