Wetten Buma raken Nederland haast niet

CDA-fractievoorzitter Buma wil de EU herijken. Is hij over wat de EU méér moet doen rijkelijk vaag (economie en financiën), des te uitgesprokener is Buma over wat Brussel niet meer mag doen. Veel van de wetgeving die de CDAer terug wil bestaat echter niet of raakt Nederland nauwelijks,omdat de nationale regels verder gaan dan in EU-verband is afgesproken. Een overzicht.

vrouwenquotum Kennelijk heeft Buma even niet opgelet, maar het plan voor een verplicht aantal vrouwen aan de top van het bedrijfsleven is in de Europese Commissie gesneuveld. Wat resteert, is een niet bindend streefcijfer waar de lidstaten en het Europees Parlement zich nog over moeten buigen. Vooralsnog valt hier dus niets terug te halen. kapitaaleisen pensioenfondsen De Commissie onderzoekt vergroting van de financiële buffers voor pensioenfondsen. Verantwoordelijk Commissaris Barnier is zich bewust van de Nederlandse zorgen over dit voornemen. Een plan ligt er echter nog niet. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?