Weg met het laatste IJzeren Gordijn

KONSTANZ/KREUZLINGEN - Bijna vijftien jaar geleden viel de Berlijnse Muur en verdween het IJzeren Gordijn dat Europa in tweeën splitste. Maar nog altijd loopt tussen Konstanz en Kreuzlingen een twee meter hoog gazen hek. Nu Zwitserland heeft aangekondigd binnenkort het Akkoord van Schengen te willen ondertekenen, waarin vrij verkeer van mensen en goederen in Europa geregeld is - wordt de roep om het hek op te ruimen sterker.
Kreuzlingen is voor steeds meer mensen een steen des aanstoots. De beide buurgemeenten wilen er nu wel van af. Anderhalf jaar geleden waren de geesten daar nog niet rijp voor.Toen deden burgemeester Horst Frank van Konstanz en zijn Kreuzlinger ambtgenoot Josef Bieri gezamenlijk een poging het hek weg te krijgen. Maar op een inspraakavond in november 2002 bleek een aantal Duitsers grote problemen met de afbraak te hebben.De tuinen van degenen die bezwaar maakten grenzen aan Zwitserland en de eigenaren ervan voelen er eigenlijk nog steeds niets voor, geld te steken in een nieuw hek, nu er een mo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?