Vreemdelingen veinzen aandoeningen

BRUSSEL/DEN HAAG - Negentig procent van de asielzoekers en illegalen in België veinzen ziekten en aandoeningen die zij helemaal niet hebben. Dat is bij controles gebleken.

In België kan iemand een verblijfsvergunning vragen op grond van een medisch probleem dat in het eigen vaderland niet behandeld kan worden. Aangezien medici in België behandelingen niet mogen weigeren, krijgen de betrokkenen vrijwel altijd een tijdelijke verblijfsvergunning. Bij de ziekten die worden opgegeven gaat het vooral om hartproblemen, tbc, kanker, diabetes en depressie. Vorige week betrapte de dienst vreemdelingenzaken zeventien artsen die voor vreemdelingen ten onrechte medische attesten uitschreven. Het ging daarbij om minstens 2477 personen. Er lopen nog meer onderzoeken naa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?