Onder-schatting van rol religie bij verzoening

Rector magnificus van de RUG Elmer Sterken overhandigt Tutu het eredoctoraat |beeld novum / Karel Zwaneveld Buitenland
Rector magnificus van de RUG Elmer Sterken overhandigt Tutu het eredoctoraat |beeld novum / Karel Zwaneveld

GRONINGEN - Het seculiere Europa moet godsdienst positiever waarderen, omdat religie kan helpen een einde te maken aan conflicten. Dat is gebleken in Zuid-Afrika na de apartheid.

Dat zei prof.dr. Geurt Henk van Kooten gisteren bij de uitreiking van een eredoctoraat aan aartsbisschop en Nobelprijswinnaar Desmond Tutu. De Zuid-Afrikaanse geestelijke verdient dit eerbetoon vanwege zijn bijzondere optreden als voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie en zijn grote maatschappelijke verdiensten op het gebied van de gezondheidszorg, aldus de decaan van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. apartheid De 81-jarige Tutu was voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Dit comité trachtte na de be …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?