Musharraf mag zich herkiesbaar stellen

ISLAMABAD - Het Pakistaanse hooggerechtshof heeft gisteren bepaald dat president Musharraf (64) zich herkiesbaar mag stellen, terwijl hij nog aan het hoofd staat van het leger. Voorzittend rechter Rana Bhagwandas zei dat een meerderheid van het rechtscollege - zes van de negen rechters - van oordeel is dat de tegen Musharrafs kandidatuur ingebrachte bezwaren niet steekhoudend zijn.
De vrees bestond dat Musharraf, als het hof zijn kandidatuur had tegengehouden, het parlement zou ontbinden, wat uitstel van de voor 6 oktober geplande presidentsverkiezingen zou betekenen. Er werd zelfs rekening gehouden met de mogelijkheid dat Musharraf de noodtoestand of de staat van beleg zou uitroepen. De advocaten die het hof hebben gevraagd Musharrafs kandidatuur te verwerpen bepleitten hun zaak gisteren door de rechters voor te houden dat de president volgens de grondwet alleen aan de verkiezingen mag meedoen als hij terugtreedt uit het leger. ,,De kern van de zaak is dat de strijd …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?