Kritiek EP op Servische houding

STRAATSBURG - Een meerderheid van christen-democraten, liberalen en onafhankelijken in het Europees Parlement (EP) hekelt het feit dat Servië-Montenegro nog steeds de massamoord in Srebrenica van tien jaar geleden niet wil erkennen.
Zij noemen dat een randvoorwaarde voor het begin van betere betrekkingen met Servië-Montenegro. Tijdens een debat in het EP verweet de Duitse christen-democrate Pack het Servische parlement ,,halsstarrigheid en politieke niet-rijpheid'', omdat het recent weigerde het bloedbad in Srebrenica te herdenken. De Vlaamse liberale woordvoerster Neijts vond ,,verzoening pas mogelijk als voormalige tegenstrevers gemeenschappelijke geschiedschrijving mogelijk maken en vergiffenis vragen''. De Britse minister van Europese Zaken Alexander sloot zich daarbij aan. ,,Een bredere erkenning van verantwoordelijk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?