Geprikkelde sfeer in Milosevic-proces

DEN HAAG - Na een pauze van drie weken hervatte het Joegoslavië-Tribunaal gisteren het Milosevic-proces hervat. Van wat op de agenda stond, kwam echter weinig terecht. De zittingsdag eindigde met geprikkelde woordenwisselingen tussen opgedrongen advocaat Steven Kay enerzijds en de rechters Robinson en Lord Bonomy anderzijds.
De zitting had moeten beginnen met een mondelinge toelichting van Kay op zijn verzoek, om ethische redenen van zijn taak te worden ontheven. Maar tot verrassing van menigeen stelde voorzittend rechter Robinson dat eerst moest worden bepaald of de rechters eigenlijk wel bevoegd zijn hierover een beslissing te nemen. Het geredetwist hierover nam meer dan de helft van de zittingsdag in beslag.Kay had zijn verzoek volgens de procedure van het VN-tribunaal ingediend bij Hans Holthuis, het hoofd van de griffie. Die verwees de zaak terug aan de rechters omdat die vertrouwder zijn met de feiten van he …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?