Dialoog de regel in Vlaams godsdienstonderwijs

BRUSSEL - In de lessen godsdienst of zedenleer wordt dialoog en samenwerking met andere levensbeschouwingen de regel. Dat wordt een leerdoel in het Vlaamse onderwijs.

Een van de kerndoelen in het Vlaamse godsdienstonderwijs is het opbouwen van 'interlevensbeschouwelijke competenties'; naast het leren verkennen van de eigen levensbeschouwing ligt het accent vooral op het leren kennen, respecteren en waarderen van de andere, niet eigen overtuigingen. Het document moet worden onderschreven door alle leraren in het Vlaamse onderwijs. Daarmee geven ze aan dat alle religies gelijkwaardig zijn. Ook de inspecteurs en adviseurs van alle erkende godsdiensten (rooms-katholiek, islamitisch, joods, protestants, orthodox) en niet-confessionele zedenleer hebben zich g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?