Bij VN is corruptie structureel probleem

NEW YORK - Op de 'Werelddag tegen corruptie' afgelopen, vestigde de Verenigde Naties de aandacht op de deugden van transparantie en behoorlijk bestuur. Maar mensen die de handel en wandel van de VN volgen, vinden dat het hoog tijd wordt dat de volkerenorganisatie die principes eens zelf in de praktijk brengt.
,,Binnen de Verenigde Naties heerst een cultuur van scheidsmuren. Wat we nodig hebben is een cultuur van vensters'', zegt Hillel Neuer, de directeur van UN Watch. ,,In de VN zijn dingen gebeurd die in een groot bedrijf meteen tot ontslagen zouden hebben geleid ''Het waren erg drukke weken voor UN Watch, dat vanuit Genève de organen, de organisaties en de agentschappen van de VN op de voet volgt. Het regende schandalen bij de 'VN-familie'. Beschuldigingen van omkoping, nepotisme, wanbestuur en seksuele intimidatie volgden elkaar in snel tempo op.Het VN-personeel spreekt van ,,een anti-VN-campag …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?