Amerikaanse vrouw steeds vaker (hoofd)kostwinner

NEW YORK - In vier op de tien Amerikaanse gezinnen met kinderen onder de achttien jaar is het demoeder die het hele of het grootste deel van het gezinsinkomen inbrengt. In 1960 was dat het geval in iets meer dan een op de tien gezinnen. Dat meldt het onderzoekscentrum Pew, op basis van telefonisch onderzoek onder een representatieve groep van ruim duizend volwassen Amerikanen.

Niet alleen hebben in de afgelopen decennia veel meer gehuwde vrouwen een betaalde baan buitenshuis genomen, ook zijn er veel meer alleenstaande moeders, die allen in hun levensonderhoud en dat van hun kinderen moeten voorzien. Bijna twee derde van de vrouwen die (hoofd)kostwinner zijn (63 procent), is alleenstaande moeder. De verschuiving van het (hoofd)kostwinnerschap naar de vrouw is mede veroorzaakt door de economische crisis die sinds 2008 woedt. Daardoor zijn vooral veel mannelijke kostwinner hun baan kwijtgeraakt; soms ook zagen ze zich genoodzaakt met een lager salaris genoegen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?