Als liefde de weg is, wordt de wereld anders

<p>Bisschop Michael Curry hield een indrukwekkende preek in de huwelijksdienst van prins Harry en Meghan Markle.</p> Buitenland

Bisschop Michael Curry hield een indrukwekkende preek in de huwelijksdienst van prins Harry en Meghan Markle.

| beeld ap

De indrukwekkende trouwpreek voor prins Harry en Meghan Markle werd gehouden door bisschop Michael Curry, hoofd van de Episcopaalse Kerk in Meghans thuisland, de VS. Hieronder de volledige tekst.

In de naam van onze liefhebbende, bevrijdende en levendmakende God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

‘Draag mij als een ​zegel​ op je ​hart,
als een ​zegel​ op je arm.
Sterk als de dood is de ​liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De ​liefde​ is een vlammend vuur,
een laaiende vlam.
Zeeën kunnen haar niet doven,
rivieren spoelen haar niet weg.’

Hooglied 8:6-7a


Wijlen Martin Luther King zei ooit, ik citeer: ‘Wij moeten de kracht van de liefde ontdekken, de bevrijdende kracht van de liefde. En als we dat doen, maken we van deze hele wereld een nieuwe wereld. Maar liefde, de liefde is de enige weg.’

Er is kracht in de liefde. Onderschat die niet. Maak het ook niet oversentimenteel. Er is kracht, kracht in de liefde.

Als u me niet gelooft, denk dat aan een tijd toen u voor het eerst verliefd was. Het leek of de hele wereld om u en uw geliefde draaide. O, er is kracht, kracht in de liefde. Niet alleen in haar romantische vormen, maar in elke vorm, elke gestalte van de liefde.

Als u bemind wordt en u weet dat, als iemand om u geeft en u weet dat, als u liefhebt en u laat het zien, dan voelt dat goed. Op een of andere manier klopt het. En daar is een reden voor. Die reden heeft te maken met de bron. Wij zijn gemaakt door de kracht van de liefde. En ons leven is bedoeld om in die liefde geleefd te worden - daarom zijn we hier.

Uiteindelijk is de bron van de liefde God zelf. De bron van het leven van ieder van ons. Een oud middeleeuws gedicht zegt: waar ware liefde gevonden wordt, daar is God zelf. Het Nieuwe Testament zegt het zo: ‘Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar ​liefhebben, want de ​liefde​ komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is ​liefde.’ Er is kracht in de liefde.

Er is kracht in de liefde om te helpen en te helen als niets anders dat kan. Er is kracht in de liefde om op te tillen en te bevrijden als niets anders dat doet. Er is kracht in de liefde om ons de weg te wijzen om te leven. Draag mij als een zegel op je hart, een zegel op je arm. Want sterk als de dood is de liefde.

Maar liefde heeft niet alleen te maken met een jong stel. De kracht van de liefde kun je zien aan het feit dat we hier allemaal zijn. Twee jonge mensen werden verliefd en wij kwamen met z’n allen. Maar niet alleen voor en vanwege een jong stel, met wie we blij zijn - het is meer dan dat.

Jezus van Nazaret kreeg eens de vraag van een wetgeleerde, om de essentie van wat Mozes leerde samen te vatten. En Hij ging terug en greep terug naar de Hebreeuwse Schriften, naar Deuteronomium en Leviticus, en Jezus zei: ‘Heb de ​Heer, uw God, lief met heel uw ​hart​ en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’ En in de versie van Matteüs voegde Hij daar nog aan toe: ‘Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ Alles wat Mozes schreef. Alles in de heilige Profeten, alles in de Schriften. Alles wat God tegen de wereld heeft willen zeggen: Heb God lief. Heb je naaste lief. En als je dan toch bezig bent, heb jezelf lief.

Iemand zei eens dat Jezus aan het begin staat van de meest revolutionaire beweging in de menselijke geschiedenis. Een beweging gegrond in de onvoorwaardelijke liefde van God voor de wereld. En een beweging die mensen opdraagt te leven en lief te hebben en daardoor niet alleen hun eigen leven te veranderen, maar zelfs dat van de hele wereld. Ik heb het over niet zomaar een kracht - een reële kracht. Een kracht die de wereld kan veranderen.

Als u me niet gelooft: er waren slaven in het Amerikaanse zuiden vóór de Burgeroorlog die verklaarden waarom de liefde zo’n dynamische kracht heeft, en een vernieuwende kracht. Zij verklaarden het zo: ze zongen een spiritual, zelfs midden in hun gevangenschap. Een zo’n lied zegt: er is een balsem in Gilead, een balsem die geneest. Iets wat zaken recht kan zetten; er is een balsem in Gilead die de gewonden heelmaakt. Er is een balsem in Gilead om de ziel van zonden te genezen. En een van de coupletten vertelt ook waarom. Als je niet kunt preken zoals Petrus, en niet kunt bidden zoals Paulus, vertel dan maar van de liefde van Jezus, en hoe Hij stierf om ons allen te redden. Ja, dat is de balsem in Gilead: zijn weg van liefde, het is de weg van het leven.

Die slaven begrepen het. Hij stierf om ons allemaal te redden. Hij stierf niet omdat Hij daar zelf beter van werd. Jezus kreeg geen eredoctoraat voor zijn dood. Nee - Hij werd er niets beter van. Hij gaf zijn leven prijs, Hij offerde zijn leven op voor anderen, ter wille van de ander, voor het welzijn van de wereld. Voor ons. Dát is liefde. Liefde is niet egoïstisch en egocentrisch. Liefde kan een offer zijn. En daarin wordt liefde bevrijdend. En die weg van onbaatzuchtige, opofferende, bevrijdende liefde verandert levens. En die kan deze wereld veranderen.

Als u me niet gelooft, wees dan even stil en denk na. Stel u een wereld voor waarin liefde de weg is. Stel u onze huizen en onze gezinnen voor wanneer  liefde de weg is. Stel u woonwijken en gemeenschappen voor waar liefde de weg is. Stel u regeringen en naties voor waar liefde de weg is. Stel u zaken en bedrijven voor als liefde de weg is. Stel u deze oude, vermoeide wereld voor als liefde de weg is.
Als liefde de weg is - onbaatzuchtig, opofferend, bevrijdend, als liefde de weg is. Dan zou geen kind in deze wereld ooit nog met honger naar bed gaan. Als liefde de weg is, dan zouden het recht laten stromen als een machtige rivier en gerechtigheid als een altijd stromende beek. Als liefde de weg is, behoort armoede tot het verleden. Als liefde de weg is, wordt de aarde een heilige plaats. Als liefde de weg is, leggen we onze zwaarden en schilden neer aan de waterkant en zullen we niet meer weten wat oorlog is. Als liefde de weg is, dan is er meer dan genoeg ruimte - meer dan genoeg ruimte voor al Gods kinderen.

Want als liefde de weg is, gaan we met elkaar om alsof we echt familie zijn van elkaar. Als liefde de weg is, weten we dat God de bron van ons allemaal is. En wij zijn broeders en zusters, kinderen van God. Broeders en zusters, dat is een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe wereld, een nieuw menselijk gezin. En laat ik u zeggen: die Salomo had gelijk in het Oude Testament. Dat is een vuur.

De Franse jezuïet Pierre Teilhard de Chardin was een van de grote geesten van de twintigste eeuw, een rooms-katholiek priester, een wetenschapper, een geleerde, een mysticus. In een van zijn geschriften zegt hij - als wetenschapper én als theoloog - dat de ontdekking of de uitvinding van het vuur een van de grootste wetenschappelijke en technologische ontdekkingen is van de hele menselijke geschiedenis. Vuur maakte voor een groot deel de menselijke beschaving mogelijk. Vuur maakte het mogelijk om eten te koken en om het eten gezond te maken, wat in die tijd de verspreiding van ziekten tegen ging. Vuur maakte het mogelijk om een ruimte te verwarmen en daarmee werd migratie over de hele wereld een mogelijkheid, ook naar koudere klimaatzones. Zonder vuur geen bronstijd, zonder vuur geen ijzertijd, zonder vuur geen industriële revolutie. De vooruitgang van wetenschap en technologie hingen in hoge mate af van het vermogen vuur te maken en ten bate van de mens te gebruiken.

Is hier iemand vandaag met de auto gekomen? Ik heb ook koetsen gezien, maar als u met de auto bent - vuur, het gecontroleerd verbranden van brandstof, maakte dat mogelijk. Ik weet het: Jezus liep over water, dat zegt de Bijbel, en ik geloof het. Maar ik ben niet de Atlantische Oceaan over gelopen om hier te komen. Gecontroleerd vuur in het vliegtuig bracht me hier. Vuur maakt het voor ons mogelijk om te sms’en, twitteren, e-mailen, instagrammen, facebooken en asociaal te zijn tegenover elkaar. Vuur maakt dat allemaal mogelijk.   

En De Chardin zei: vuur is een van de grootste ontdekkingen van heel de geschiedenis. En vervolgens zei hij: als de mensheid ooit de energie van vuur opnieuw onder controle krijgt, als de mensheid ooit de energie van de liefde weet te vangen, dan wordt dat de tweede keer in de geschiedenis dat het vuur werd uitgevonden.

Martin Luther King had gelijk. Wij moeten de liefde en de bevrijdende kracht van de liefde ontdekken. En als we dat doen, maken we van deze oude wereld een nieuwe wereld. Mijn broeder, mijn zuster, moge God u liefhebben. Moge God u zegenen. En moge God ons allemaal in zijn almachtige handen van liefde bewaren. <


Zie ook: Indrukwekkende huwelijksdienst prins Harry en Meghan

Zie ook: Vroeg op voor een glimp van het bruidspaar


PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?

Nieuws