Abortus als bewijs van rechtzinnigheid

STRAATSBURG - Zelden kreeg een voorstel in het Europees Parlement zoveel aandacht als dat van de Portugese sociaal-democrate Edite Estrela. Zelden ook liepen de emoties over een resolutie zo hoog op. En dat terwijl het alleen maar over abortus ging. Nou ja, alleen maar...

In Nederland brengt zwangerschapsafbreking weinig mensen meer echt in de benen. En afgezien van een vasthoudende groep tegenstanders onder consequente aanvoering van Bert Dorenbos maken zelfs orthodoxe christenen zich er niet erg druk meer over. De strijd werd lang geleden wettelijk beslecht in het voordeel van degenen die het doden van ongeboren leven zien als een vorm van geboortenregeling. Vechten heeft nauwelijks zin meer en de tegenstanders richten zich nu vooral op preventie en hulpverlening. Maar in Europa ligt dat anders. Daar zijn vijf lidstaten - Ierland, Italië, Malta, Polen …
Dit is 14% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?