Gezien de felle discussie over de verkiezingen en de verwachte logistieke problemen, wilde de OVSE (Organisatie voor Samenwerking en Veiligheid in Europa) een missie van vijfhonderd waarnemers naar de Verenigde Staten sturen. Die missie zou worden verdeeld in honderd ‘lange termijn’ waarnemers en vierhonderd voor de korte termijn rond de verkiezingsdatum zelf. De OVSE, waarvan ook de Verenigde Staten en Canada lid zijn, was door Washington in maart uitgenodigd om de gang van zaken rond en tijdens de verkiezingen te volgen. Om de speerpunten en de omvang van de missie daarvoor vast te stellen, voerde het kantoor voor democrat..