*

Voorstel voor ‘derde weg’ voor de Hagia Sophia: gebedshuis voor moslims en christenen

De Turkse president Erdogan gooide onlangs olie op het politiek-religieuze vuur door in de Hagia Sophia weer Koranteksten te laten bidden.

De Armeens-Apostolische patriarch van Constantinopel deed daarop een voorstel om van het historische gebouw dat een gebedshuis voor zowel christenen als moslims te maken.