De vlaggen gaan uit bij Molukkers om 70 jaar RMS

De Molukse gemeenschap vierde zaterdag de 70e verjaardag van de Republiek der Zuid-Molukken, de RMS. In Molukse wijken van Breda tot Assen is uitbundig gevlagd en ook op de Zuid-Molukken, ondanks machtsvertoon van Indonesische ordetroepen.

Buitenland

meer ‘Buitenland’