Het zou te duur zijn om de klok, die wegens renovatiewerkzaamheden buiten gebruik is, voor de gelegenheid te laten klinken.