Obama: illegale werkers snel op legale plek

WASHINGTON - President Barack Obama wil dat het Congres haast maakt met voorstellen om de Amerikaanse immigratiewetgeving te hervormen. Hij is van mening dat een versoepeling van die wetgeving zowel de immigranten als het land ten goede komt.

Buitenland

meer ‘Buitenland’