Na intrede Chávez kleurde het continent steeds roder

CARACAS - Hoe hartgrondiger de dinsdag overleden Venezolaanse president Hugo Chávez zijn afkeer van de 'imperialistische yankees' tentoonspreidde, hoe laatdunkender westerse media over de Venezolaanse president gingen berichtten. In het beste geval werd hij neergezet als een clown. In het slechtste geval als een dictator die de persvrijheid aan banden legde en de mensenrechten schond. In eigen regio gold hij voor velen echter als inspiratiebron.

Buitenland

meer ‘Buitenland’