Rapport: fout op fout na aanslagen Breivik

OSLO - Een opeenstapeling van blunders en fouten. In bijna vijfhonderd pagina's schildert de Noorse commissie die de omstandigheden rond de door Anders Breivik gepleegde aanslagen op 22 juli 2011 onderzocht, een duister beeld van de veiligheidssituatie in het land. De autoriteiten hebben het ernstig laten afweten in haar taak burgers te beschermen.

Buitenland

meer ‘Buitenland’