*

Akkoord over aanpak van alcoholmisbruik

GENÈVE - De 193 bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangesloten landen hebben donderdag met algemene stemmen hun steun uitgesproken voor een wereldwijde strategie om alcoholmisbruik te beteugelen.