*

Meer antisemitische incidenten in 2009

TEL AVIV - In het afgelopen jaar hebben zich meer dan tweemaal zo veel antisemitische incidenten voorgedaan als in het jaar daarvoor.