Tamil Tijgers op oorlogspad

Hebben ze dan echt niet beters te doen in Sri Lanka? Het eiland met twintig miljoen inwoners, waaronder een minderheid van vier miljoen Tamils, werd eind vorig jaar zwaargetroffen door de tsunami. Het land treurt om meer dan dertigduizend doden. Een miljoen ontheemden - naast de honderdduizenden oorlogsvluchtelingen van de afgelopen decennia - moeten werk en onderdak krijgen.

Buitenland

meer ‘Buitenland’