*

‘Veel asielverzoeken Turkse militairen in EU’

De Turkse regering heeft Duitsland gewaarschuwd geen politiek asiel te verlenen aan veertig Turkse militairen. Volgens Griekenland hebben al meer dan vierhonderd Turkse NAVO-officieren asiel in Europa aangevraagd.