Minder CO2-uitstoot, maar niet door schaliegas

Anders dan algemeen wordt aangenomen, heeft de sterk toegenomen winning van schaliegas in de Verenigde Staten weinig bijgedragen aan de dalende uitstoot van broeikasgas in dat land.

Buitenland

meer ‘Buitenland’