*

Onderscheid vluchteling en migrant werkt niet meer

Het uit 1951 daterende VN-verdrag over de status van vluchtelingen definieert een vluchteling als ‘iemand die uit gegronde vrees voor vervolging’ naar een ander land trekt om daar bescherming te zoeken. Een migrant is ‘iemand die gekozen heeft voor vertrek om zijn toekomstmogelijkheden te verbeteren’. Maar dat onderscheid werkt niet meer, stelt Demetrios Papademetriou van de Transatlantische Raad voor Migratie.

Buitenland

meer ‘Buitenland’

advertentie