*

Hulp aan allerarmsten kan toch succesvol zijn

Menige poging om de allerarmsten in de wereld vooruit te helpen heeft weinig of niets opgeleverd; toch kan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden wel degelijk succes hebben.

Buitenland

meer ‘Buitenland’

advertentie