*

Inlichtingendiensten VS geven tegengas

Donald Trump kan het alleen met de allergrootste tegenzin geloven: nog vóór zijn aantreden als president hebben de Amerikaanse inlichtingendiensten hem – volgens TheNew York Times – al bewijzen laten zien dat de Russische president Vladimir Putin zelf opdracht heeft gegeven voor de cybercampagne om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.