*

Fictie lezen maakt níét empathischer

Het lezen van literaire fictie heeft een gunstig effect op ons inlevingsvermogen. Deze beroemde bevinding uit de psychologie ligt, vijf jaar na publicatie, sterk onder vuur. Een nauwgezette herhaling van het experiment heeft geen enkel effect opgeleverd.

Buitenland

meer ‘Buitenland’