*

Koude ontvangst door Trump van nieuw klimaatrapport VS

Het nieuwe rapport van de Amerikaanse overheidsdiensten over de opwarming van de aarde is weggemoffeld – pal na een ijskoude Thanksgiving. Maar hulporganisaties en wereldleiders wezen afgelopen dagen op de steeds ingrijpender gevolgen van de klimaatverandering.