Conferentie in Washington wil het 'ijzeren gordijn' van geloofsvervolging doorbreken

Er is een brede en wereldwijde samenwerking van regeringen en burgerbewegingen nodig om het ‘ijzeren gordijn’ van de godsdienstvervolging neer te halen.

Buitenland

meer ‘Buitenland’