Grote doelen worden meestal bereikt met kleine stapjes en in de EU doorgaans na lang nachtelijk beraad. Het akkoord over het omvangrijke klimaatpakket dat de EU-landen woensdag in de vroege uurtjes sloten, vormt geen uitzondering daarop. Noch de lof waarop de lidstaten vervolgens zichzelf trakteerden.