*

Sabine Engel staat tot de schouders in het water om Bonaires mangrovebos te redden

Mangrovebossen op Bonaire zijn van internationale betekenis. Een fijnmazig ondergronds wortelpakket speelt een grote rol in de opslag van broeikasgas. Erosie door ezels en geiten vormt echter vanaf land een bedreiging. En vanuit zee komt steeds meer gevaar van aanspoelend zeewier. 

Buitenland

meer ‘Buitenland’

advertentie