Het akkoord, dat de Europese landbouw klimaatvriendelijker moet maken, stelt niet iedereen tevreden.