Uit rapporten van Unicef en Human Rights Watch (HRW) die deze week verschenen, blijkt dat kinderen uit lagelonenlanden - en vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara - de dupe zijn van de coronarestricties, zoals het langdurig sluiten van scholen. Maar ook doordat de informele economie gedwongen werd stopgezet, waardoor ouders die geen geld meer verdienden zich genoodzaakt voelden hun kinderen te laten werken. De kinderen die HRW interviewt in Uganda en Ghana vertellen over zwaar werk in mijnen, waarbij zij verwondingen opliepen door het gebruik van hamers, machetes en machines. Een derde van de geïntervie..