*

Veranderend klimaat vraagt alle aandacht wereldleiders: ‘We kunnen de risico’s niet negeren’

De wereldgemeenschap moet komende tien jaar alles op alles zetten om zich aan te passen aan het snel veranderende klimaat. Coronaherstelprogramma’s moeten klimaatbewust worden ingezet. En de rijke landen moeten veel meer geld uittrekken om arme landen bij hun adaptatie te helpen.

Buitenland

meer ‘Buitenland’